A mesterséges intelligencia alapú online eszközök szerepe a kutatástámogatásban

Olvasási idő: 8 perc

Manapság rengeteg eszköz áll rendelkezésre a kutatók számára, melyekkel gyorsíthatják, javíthatják saját kutatási- és publikációs teljesítményüket. A hagyományos szolgáltatások mellett az online elérhető eszközök számának hirtelen ugrásának lehettünk szemtanúi az elmúlt években. Ennek az ugrásnak az oka pedig nem más, mint a mesterséges intelligencián (AI) alapuló megoldások megjelenése a piacon.

Miben más egy mesterséges intelligencián alapuló megoldás?

Az AI alapú szolgáltatások általában gyorsabbak, a szöveg terjedelmére kevésbé érzékenyebbek, költséghatékonyabbak és konzisztensebbek, mint a hagyományos, emberi erőforráson, tapasztalaton és tudáson alapuló vetélytársaik. (Ugyanakkor természetesen az élő munkaerő védelmében meg kell jegyeznünk azt, hogy ők jobbak az összetett vagy árnyalt hibák felfedezésében és a személyre szóló visszajelzések nyújtásában.)

A mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatások általában hasonló funkciókkal rendelkeznek, ám a célcsoportjaik merőben eltérhetnek egymástól, ezáltal felhasználási hatékonyságuk a célcsoportok szerint nevezhető optimálisnak. Ezek a „copilotok” vagy „toolkitek” többnyire fizetős online szolgáltatások, melyek bizonyos számú kreditért cserébe használhatóak csak teljeskörűen, vagy az ingyenes használatuk erősen limitált. A legtöbb esetben egy minimális kreditszám újragenerálódik nap mint nap (vagy épp hétről hétre), de annyi bizonyos, hogy a szolgáltatások teljes spektrumának igénybevételéhez a legrövidebb út az előfizetéseken keresztül vezet. Sok esetben pedig az előfizetésért cserébe fejlettebb LML-t használhatunk, mint az ingyenes opciók esetében (pl.: GPT 3.5 vs. 4/Turbo/4o).

Használjuk?! De melyiket?

Az AI alapú szolgáltatások egyre népszerűbbek és egyre fejlettebb nyelvi modelleket alkalmaznak, így használatukkal mindenképp érdemes kísérletezni. Számos szolgáltatás közül választhatunk és előbb-utóbb biztosan megtaláljuk azt, amely leginkább megfelel elvárásainknak és céljainknak (illetve pénztárcánknak). A piacon rengeteg azonos típusú szolgáltatást találhatunk és ezek a legtöbb esetben hasonló működési modellt követnek: limitált ingyenes és kiterjesztett fizetős funkciók állnak rendelkezésünkre. Sokan megelégszenek a „svájci bicska” jellegű AI chatbotok által nyújtott lehetőségekkel, ugyanakkor megfogalmazódhat bennünk a kérdés: Van-e valamilyen célszerszám, ami segítene az általunk elvégzendő feladat megoldásában? Manapság már számos jól rendszerezett online AI kataszter segít ezeknek a szolgáltatásoknak a felfedezésében és jellemzésében.

Elsősorban nyelvtani, stilisztikai és szövegalkotási hibák ellenőrzésére van szükség, így a tudományos publikálás folyamatába illeszthető Grammarly vagy a ProWritingAid is jó választás lehet a szövegeink feljavítására. De folytathatnánk a sort tovább és tovább: WordVice, QuillBot, Scribbr stb.

Academic writing tool-ok listája a theresanaiforthat.com weboldalon
Academic writing tool-ok listája a theresanaiforthat.com weboldalon

Ebben a bejegyzésben leginkább a Trinka és Paperpal nevű szolgáltatásokkal fogunk foglalkozni. Ez a választás már csak azért is izgalmas, mert a Trinka az Enago termékcsaládjába tartozik, a Paperpal pedig annak a Cactus Communicationsnek brandje, mely az Editage nevű szolgáltatás mögött is áll. Ha már a „hagyományos”, hús-vér lektorok által nyújtott szolgáltatásokat említettük: a piac talán két leginkább meghatározó lektorálási szolgáltatásaként jellemezhetjük az Enago-t és konkurensét, az Editage-t.

Mire is használható a Paperpal?

Az egyetemi kutatók és oktatók számára igen fontos a hatékony időmenedzsment, a jegyzetek, információk és a felhasznált források átlátható szervezése, valamint a kollégákkal való zökkenőmentes együttműködés. A Paperpal, a hagyományos, szakértő lektorok által végzett kézirat-ellenőrző funkciókat próbálja meg kiváltani a mesterséges intelligencia erejével, így kínálva megoldást a fentebb sorolt kihívások leküzdésére.

Melyek a főbb funkciók?
 • Nyelvi- és nyelvtani hibák ellenőrzése: Összetett nyelvtani problémák javítása, helyesírási hibák felfedezése és írásjel hibák jelzése mellett képes a szöveg/szövegrészletek átfogalmazására, a redundanciák eltávolítására, a tudományos kommunikáció hangnemének következetes megtartására. Az MI, a szinonimákra vonatkozó javaslattételek során figyelembe veszi a szöveg kontextusát és kerüli a „tájidegen” szavakat, a nyelvtani ellenőrzések során tett javaslatok esetében pedig figyelembe veszi a szakterminológiákat.
 • Generatív AI: Minden olyan szolgáltatást tud a Paperpal is, melyekkel már a ChatGPT, Gemini (Google Bard) vagy épp a Copilot (Bing chat) használata során találkozhattunk. Vázlatokat, absztraktokat, címeket, szövegrészleteket generálhatunk, kulcsszavakat emelhetünk ki, átfogalmazhatjuk vele az egyes szövegrészleteket, tisztíthatjuk a mondatainkat és akár a szövegünk terjedelemét is paraméterezhetjük.

Itt felmerülhet bennünk egy fontos kérdés: A generatív AI használata során keletkezett szövegek milyen viszonyba fognak keveredni a plágium-ellenőrző szolgáltatásokkal? Nos, a Paperpal önbevallása szerint, erre csak akkor van esély, ha egy-egy dokumentumot szóról szóra másoltunk be sajátunkként. Az egyes mondatok szintjén kicsi a valószínűsége ennek. A generált szövegek plágiumgyanúsítása az ellenőrző szoftverektől függően változó lehet. A kockázatot befolyásolhatja a Paperpal által használt források (szabadon elérhető vagy nyilvánosan nem elérhető anyagok felhasználásával készült-e a generált tartalom), a generálási technika, az ellenőrző szoftver típusa és a beállított ellenőrzési paraméterek típusa. Természetesen a felhasznált forrásokra, és a generált szövegrészekre történő hivatkozások ezt a veszélyt nagy mértékben tudják redukálni! Ezek elmulasztása önmagában súlyosabb vétség, mint az, hogy egy detektor jelzi: a szövegrészletet generatív mesterséges intelligenciával hozták létre.

 • Plágium ellenőrzés: A Turnitinnel együttműködve a plágium-ellenőrző hasonlósági pontszámot, egymás melletti összehasonlításokat és színkódolt eredményeket ad, hogy segítsen elkerülni a véletlen plagizálást vagy az önplagizálást.
 • Fordítás: Az online elérhető fordítás funkció több mint 25 nyelvről képes tudományos szövegeket kiváló minőségben angolra fordítani.
 • Beadási készültség ellenőrzés: A rendszer több mint 30-féle nyelvi és technikai ellenőrzéssel segít felkészülni a szerzőknek kéziratok beadására, és az elutasítás elkerülésére. (Etikai nyilatkozatok ellenőrzése, formázás és metaadatok áttekintése, ábrák, táblázatok, idézetek és hivatkozások validálása.)
 • Microsoft Word plugin: A „Paperpal for Word” valós idejű javaslatokat tesz a nyelvtan, a helyesírás, az írásjelek, az egyértelműség és a szerkezet javítására, így már a vázlatírástól fogva javítja és felgyorsítja a publikálás folyamatát. Offline használathoz ajánlják a plugin telepítését. (A plugin jelenleg nem választható ki telepítésre a PTE-s Microsoft 365 környezetben.)
Miért is alkalmas nyelvi lektorálási feladatokra a Paperpal?

A fejlesztők által megosztott információk alapján elmondható, hogy a szolgáltatás alapját biztosító mesterséges intelligencia modell hatalmas mennyiségű tudományos szövegadaton lett betanítva: több millió gondosan lektorált kutatási anyagon „képezték ki”. Érdemes megjegyezni, hogy a funkciók leginkább angol (US vagy UK) nyelven írt dokumentumokra, tartalmakra vannak optimalizálva.

Helyesírásra és nyelvtanra vonatkozó javaslatok a Paperpal felületén
Mi történik a kézirataimmal? Biztonságban vannak az adataim?

A Paperpal (önbevallása alapján) mindent elkövet annak érdekében, hogy a lehető legbiztonságosabban tárolja a szerzők adatait. A biztonsági intézkedések mellett ígéretet tesz arra is, hogy semmilyen formában nem használja fel a feltöltött kutatási adatokat, fulltext tartalmakat: a dokumentumok védelmét végpontok közötti titkosítással és 90 nap elteltével automatikus törléssel igyekszik fokozni. A rendszer rendelkezik az ISO/IEC 27001:2013 tanúsítvánnyal, mely egy nemzetközileg elismert igazolást jelent arról, hogy egy szervezet információbiztonsági- irányítási rendszere (IBIR) megfelel a nemzetközi szabvány követelményeinek. Ennek megszerzése egy összetett folyamat, amely magában foglalja az IBIR bevezetését, a tanúsítási testület általi átvizsgálást és a tanúsítvány fenntartását. Érdemes még megjegyezni azt is, hogy a Paperpal használatával előállított összes tartalomhoz kapcsolódó szerzői jog a szerzőt illeti meg!

Kézirat előzetes ellenőrzése a Paperpalben

Mi is az a Trinka?

A Trinka egy mesterséges intelligencia alapú írássegéd szolgáltatás. Kifejezetten a tudományos írás magasabb szintű művelésére tervezve segíti ennek a folyamatnak minden mozzanatát, a nyelvtani pontosságtól, a stílus finomításán át, a folyóirat kiválasztásáig.

Lássuk a főbb funkcióit:
 • Írás minőségének (stílus, szerkezet, szókincs stb.) és a nyelvtannak javítása: Javítja az összetett nyelvtani hibákat, segít a mondatszerkezetek felépítésében és az érthetőség javításában, figyeli a megfelelő szóhasználatot és hangnemet, kontextusfüggő helyesírás- ellenőrzést biztosít.
 • Átfogalmazás és az írás egyértelműségének javítása: Saját magunk állíthatjuk be a változtatások mértékét/erősségét, több javaslatot is felkínál a kijelölt szövegrész módosítására, a Word-höz hasonlóan változás nyomon követést kínál.
 • Word dokumentumok automatikus javítása: A Trinka automatikusan korrektúrázza a feltöltött dokumentumot, a letöltést követően csak jóvá kell hagyni a Trinka által megfogalmazott javaslatokat. A szolgáltatás mindeközben ügyel a kézirat eredeti formázási beállításainak megőrzésére, értékeli a kézirat általános nyelvi minőségét, táblázatos formában részletezi a kézirat egyes nyelvi vizsgálati kategóriák szerinti teljesítményét.
 • LaTeX fájl lektorálás és integritás ellenőrzés: A LaTeX, a sok képletet tartalmazó dolgozatok, publikációk írására alkalmas szoftver.  A LaTeX fájlok esetében a Word dokumentumok ellenőrzéséhez hasonló szolgáltatásokat kínál.
 • Következetlenségek keresése és javítása: Azonosítja ugyanazon szóra vonatkozó különböző írásmódokat (amerikai vs. brit angol), a gondolatjelek és kötőjelek következetlen alkalmazását, a számjegyek és szimbólumok, valamint a betűvel kiírt számok és szimbólumok váltakozó használatát, a rövidítések és az ékezethasználat szertelenségét.
 • Előítélet-mentes kommunikáció segítése: Segít a különböző nézőpontokat és célközönséget tiszteletben tartó (nemi előítélet, fogyatékossággal kapcsolatos előítélet, faji előítélet, vallási előítélet, nemzetiségi előítélet és kor szerinti előítélet) és képviselő tartalmak megalkotásában, hogy a szövegek elfogulatlanok, befogadóak és méltányosak legyenek.
 • Saját szótár hozzáadása: A Trinka által nem ismert szavak, nevek hozzáadhatóak egyéni szótárba, hogy a későbbiekben a Trinka ne ismerje fel őket hibaként.
 • Jogi szaknyelvi támogatás: A Trinka, a mértékadó jogi fogalmazási útmutatókra támaszkodik, hogy jogi tervezeteit meggyőzővé, közvetlenebbé és tömörebbé tegye a modern megfogalmazások használatával, a szakkifejezések megváltoztatása nélkül.
 • Plágiumfelismerés az iThenticate vagy a Turnitin segítségével: Előfizetési csomag függvényében vehető igénybe a fentebb említett két szolgáltatás egyike.
 • Publikálhatósági státusz ellenőrzés: A „Trinka’s Publication Readiness Checks” segítségével értékeli az adott dokumentumot több mint 20 szempont alapján, és javaslatokat tesz korrekciókra.
 • Folyóirat választás: Úgy segít a megfelelő folyóiratot kiválasztani, hogy a kéziratban szereplő fogalmakat összehasonlítja több millió publikációval és publikációs trenddel, valamint azonosítja az etikátlan gyakorlatokat folytató periodikákat, hogy a szerző ne lehessen csalás (predátor kiadó) áldozata.
 • Hivatkozás ellenőrzés: Azonosítja a publikálás után visszahívott tanulmányokat, jelzi, ha nem lektorált műveket talál a hivatkozásjegyzékben, azonosítja a kevésbé hivatkozott és az idejétmúlt felhasznált irodalmat és jelzi, ha egy folyóiratot túlságosan sokszor idézünk.
Mi teszi alkalmassá a Trinkát lektorálási feladatok elvégzésére?

A Trinka „kiképzése” során több millió kézirat került felhasználásra különböző témakörökből, emellett természetes nyelvfeldolgozó algoritmusok és nyelvtani szabályok kombinációját használja, amelyeket rendszeresen frissítenek és szigorúan tesztelnek. Kifejezetten olyan szerzők igényeit vették figyelembe a fejlesztés során, akik nem igazán jártasak az angol nyelven történő tudományos publikálásban.

Szöveg átfogalmazása a Trinka felületén
Adatbiztonság a Trinka háza táján?

A Trinka, az Enterprise szintű előfizető ügyfelei részére elérhetővé teszi a Sensitive Data Plan opciót, mely valós idejű törléssel igyekszik biztosítani, hogy a felhasználói tartalmak ne maradjanak tartósan tárolva és ne legyenek felhasználva AI modellképzésre. Az ingyenes és prémium csomagok sajnos nem élveznek ilyen „védelmet”:

„Megvédjük az Ön Felhasználói Tartalmát, és soha nem osztjuk meg harmadik felekkel. Ön azonban tudomásul veszi, hogy az Ön Felhasználói Tartalmát felhasználhatjuk algoritmusok és modellek létrehozására, és az ilyen modellek és algoritmusok a Crimson AI kizárólagos szellemi tulajdonát képezik.”

Pluginok kapcsán a Trinka Word és böngésző (Firefox, Chrome, Edge) beépülő modulokat biztosít.

Vessük össze a főbb funkciókat… röviden!

Funkció PaperPal Trinka
Nyelvtan ellenőrzés + +
Stílus ellenőrzés + +
Plágium ellenőrzés + +
Átfogalmazás + +
Írás javítását célzó tanácsok + +
Hivatkozási ellenőrzés + +
Folyóirat-ajánló +
Etikai megfelelőség vizsgálat +
Fordítás angolra +
Ingyenes verzió + +
Integrációk Microsoft Word, Google Docs Microsoft Word, Böngészők

Pénzügyek – az örök dilemma: előfizetés vagy ingyenes lehetőség

Ahogy azt a legtöbb online szolgáltatás esetében megszokhattuk, a Paperpal esetében is egy limitált ingyenes csomag áll rendelkezésünkre. Elsősorban a generatív mesterséges intelligenciához köthető funkciók használata szenved korlátozást a szolgáltatás esetében. Kicsivel több mint havi 7000 Ft előfizetési díj ellenében viszont ezek a limitek eltűnnek. Az összehasonlíthatóságot megkönnyítendő, az alábbi táblázat igyekszik összefoglalni a különbséget az ingyenes és az előfizetéses konstrukciók között:

Paperpal
Funkció Ingyenes Prime (19$-tól)
Szövegszerkesztési funkciók 200 javaslat/hónap korlátlan
Valósidejű javítások + +
Következetesség ellenőrzés +
Generatív MI funkciók 5 felhasználás/nap korlátlan
Újraírás + +
Kutatási segéd + +
Sablonok + +
Fordítás + +
Plágium ellenőrzés 7000 szó/hónap
Kézirat ellenőrzés összefoglaló jelentés Részletes jelentés
Korai hozzáférés új funkciókhoz +
Gyorsabb javaslatok +
Ingyenes researcher.life fiók + +
US/US helyesírás és stílus + +
Alapvető és kiterjesztett szerkesztési mód + +

*Intézményi e-mail címmel történő regisztráció során a Paperpal kedvezményt kínál diákok számára, bár ennek mértékéről nem közölnek adatot.

A Trinka esetében mindez az alábbiak szerint alakul:

Trinka
Funkció Basic Premium (akár 6,67 $/hónap) Premium Plus (10,41 $/hónap)
Nyelvhelyesség és helyesírás funkciók 5000 szó/hónap korlátlan korlátlan
Átfogalmazás funkciók 5000 szó/hónap korlátlan korlátlan
Hozzáférhetőség (pluginok, eszközök) limitált, Word plugin nem elérhető korlátlan korlátlan
Plágiumkeresés funkciók kreditalapú (havi 1 ingyenes ellenőrzés 500 szóig, csak pontszámot ad) 12 vagy 18 kredit (Standard/advanced) korlátlan standard ellenőrzés vagy 18 kredit/fejlett ellenőrzés
AI alapú jelentések kreditalapú kreditalapú kreditalapú
Megjelenésre felkészítő szolgáltatások + + +
Publikálhatóság ellenőrzése + + +

 

Kreditek havonta 4 10 10
Tárhely Korlátlan Korlátlan Korlátlan
Titkosított adat/fájlátvitel + + +
Személyes szótárak + + +

* A legnagyobb csomag az Enterprise, mely korlátlan hozzáférést biztosít a Trinka összes funkciójához. A csomag egyedi árajánlat alapján vásárolható meg. A csomag további előnye a Sensitive Data Plan funkció, a mindenre kiterjedő technikai támogatás és az egyszerű felhasználó menedzsment.

Trinka folyóirat-kereső felülete

Melyik szolgáltatást ajánljuk a kettő közül?

Tulajdonképpen nem egyszerű meghúzni a határvonalat és minden tekintetben jól körülhatárolt célközönséget rendelni ezekhez a szolgáltatásokhoz. Rengeteg faktort és egyéni preferenciát kellene ehhez figyelembe venni. Amennyiben mégis szükséges ezt megtenni, úgy az alábbiakat mondhatjuk:

A Paperpal az ideális választás kezdő kutatóknak, doktorandusz hallgatóknak, akiknek alapvető nyelvtani és stilisztikai javításra, szövegfordításra van többnyire szükségük.

A Trinka ideális választás lehet tapasztalt kutatók számára, akik a tudományos írás legmagasabb szintjét célozzák meg.

Fontos azonban szem előtt tartani, hogy mindkét eszközre, mint egyfajta segítő kézre tekintsünk, amelynek irányítását nem célszerű elengednünk. (Ez utóbbi tanács természetesen a legtöbb AI alapú szolgáltatás kapcsán megszívlelendő.)

Célszerű továbbá azt is figyelembe venni, hogy ezek a szolgáltatások gyors visszajelzést és javaslatot adnak a szövegekre vonatkozóan, de a mesterséges intelligenciáknak általában megvan a maguk korlátja (önálló tényellenőrzés, szándékolt jelentés megfejtése, humor/szarkazmus felfedezése stb.), amiért nem tudják (még) teljeskörűen kiváltani a szakértők által végzett kézirat gondozó szolgáltatásokat.

Természetesen az is fontos, hogy saját magunk kipróbáljuk ezeket a rendszereket, tapasztalatokat gyűjtsünk a használatukat és használhatóságukat illetően. Ezek alapján pedig ki tudjuk választani a számunkra leginkább szimpatikus szolgáltatásokat. Sajnos az alapos kitapasztaláshoz szükség van valamelyik prémium csomag előfizetésére. Jelen pillanatban ez nagyjából 3.500-10.000 HUF befektetést igényel havi szinten.

Miért ne használjak ChatGPT-t/Ms Copilotot/Geminit?

A Trinka és a Paperpal szolgáltatások teljesen más felhasználási esetekre vannak optimalizálva, mint a fentebb említett generatív AI szolgáltatások. Ennek fényében az egyes szolgáltatások mögötti modellek teljesen más spektrumú korpuszokon kerültek betanításra. A Trinka és a Paperpal elsődleges célja a tudományos kommunikáció, a publikálási folyamat javítására és nyelvi akadályok leküzdésére optimalizált szolgáltatások. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatások betanítása során mellőzésre kerültek a nem tudományos dokumentumok, ezzel nagy mértékben csökkent a „hallucinációra” való hajlandóság és a kétséges végeredmények megjelenése. Az általános célú generatív AI szolgáltatásokkal szemben ez erős versenyelőnyként tartható számon.

Források:

Trinka AI

Paperpal

Trinka vs Paperpal

Trinka vs PaperPal: Choose the right AI Tool for You

There’s An AI For That

Why Not to Use ChatGPT for Academic Writing

Hozzászólások letiltva.

PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont | 2023

Fel ↑