LAKNI MINDIG KELL – Beszélgetés Medvegy Gabriella építésszel, a PTE Műszaki és Informatikai Kar dékánjával

Olvasási idő: 3 perc

A Kapocs a tudáshoz podcast-sorozat 5. részében vendégünk Prof. Dr. Medvegy Gabriella. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karán egyetemi tanár, a kar dékánja. A PTE építészképzései mellett az Egyesült Államok-beli Denveri Állami Egyetem építészet minor programjának, valamint a Kínában található Hubei Technológiai Egyetem pécsi képzésének is felelőse. Munkásságát számos díjjal ismerték el: 2012-ben építőművészet kategóriában a Junior Príma Díjat nyerte el, 2020-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át.

A beszélgetés az alábbiakban hallgatható:

 

Az előző adások felvételeit elérik a YouTube-csatornánkon, a megújult Kalauz Blogon és Spotify-on is.

 

Az építészi hivatásról

Medvegy Gabriella a beszélgetést a PTE MIK sokszínűségének bemutatásával kezdte. A kar alapvető szerepe abban is megmutatkozik, hogy a lakhatás elsődleges szükséglet, ahogy dékán asszony fogalmazott:

„Lakni mindig kell.”

Az építészetben megjelenő művészeti és technikai szempontok arányaira vonatkozó kérdésre válaszolva Medvegy Gabriella kiemelte, hogy az építész szerepe elsősorban a különböző feladatok közötti integráció. Ebből kiindulva arra a kérdésre, hogy az építészet eredményei csoportos vagy egyéni teljesítmények-e, Medvegy tanárnő az építészet etikai és szabványok által meghatározott kötöttségeit említette, ehhez igazodva pedig a személyes felelősség jelentőségét hangsúlyozta.

Lovász Dávidnak az építészi egyediség igényének és a megrendelői elvárások kötöttségei közötti dilemmára vonatkozó kérdésére Medvegy Gabriella ugyancsak az igények szintézisét és szakmai szempontok érvényesítését emelte ki. Hozzátette, hogy az építtetővel elsősorban a közös nyelvet kell kialakítani, amihez akár a vizuális kommunikáció segítségével is utat találhatunk.

A saját kutatói érdeklődésével kapcsolatos kérdésre vendégünk a munkaterek úgynevezett parametrizálását említette, melynek révén egy speciális komforttérkép áll elő, ez pedig a munkahelyi környezettel kapcsolatos elégedettség javulásához, az egészséges munkakörnyezet kialakításához járulhat hozzá. Az ezzel kapcsolatos vizsgálatok a MIK-en egy kutatócsoport keretében folynak.

Az interjúnak helyet adó Tudásközpont épületéről szólva dékán asszony megjegyezte, hogy a ház jó, kortárs és progresszív épület, azonban annak környezetével, a 48-as tértől a Zsolnay Negyedig húzódó tengellyel kapcsolatban még vannak megoldandó feladatok és elképzelések is.

                                               Publikációs kérdések

Az interjút a PTE EKTK Publikáció- és Kutatástámogatási Osztályának munkatársai szervezték, így az osztály küldetésének megfelelően publikálással kapcsolatos kérdésekről is szót ejtettünk. Fekete Rita a Műszaki és Informatikai Karra vonatkozó különleges helyzet említésével folytatta a kérdezést, hiszen például az építészet esetében nem szövegek létrehozása elsődleges, hanem inkább a gyakorlati alkotómunka áll középpontban. Az építészet területén az elmélet és gyakorlat összeegyeztetésére tett kísérletek közé sorolhatjuk a research by design elnevezéssel illetett szemléletmódot, melyet alkotás-hátterű tudományos munkának vagy alkotás által motivált tudományos munkának is nevezhetnénk. 

Ennek kapcsán a folyóiratválasztás nehézségeiről szólva 

Medvegy Gabriella azt hangsúlyozta, hogy minden publikáló az egyéni céljai szempontjából válasszon megfelelő felületet.

A MIK-en például a Pollack Periodica című kiadvány működik, amely elsősorban doktoranduszoknak nyújt publikációs lehetőséget. 

Ami az interdiszciplináris kutatói együttműködéseket illeti, vendégünk többek között az egészségügyi mérnöki (biomedical engineering) területen a PTE Általános Orvostudományi Kar oktatóival folytatott együttműködésről, illetve hídszerkezetek statikai állapotmonitorozása területén a Természettudományi Kar térinformatikus munkatársaival végzett közös munkáról is szót ejtett. 

           Fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás és egyebek 

A későbbiekben a fenntarthatóság témakörét érintve az úgynevezett tiszta technológiák is szóba kerültek, ehhez kapcsolódhat például a bontási hulladék újrafelhasználásának problémája, az új, környezetbarát anyagokkal folytatott kísérletek vagy a szennyvízfelhasználás kérdésköre is.

Áttérve a társadalmi felelősségvállalás témájára, dékán asszony a MIK-en működő Szolidáris Építészet Kutatócsoport munkái közül a György-terepen és Glivánfán zajló projekteket emelte ki, melyekben többek között szociálisan hátrányos helyzetű családok, illetve hajléktalanok számára nyújtanak lakhatással kapcsolatos segítséget a Kar oktatói és hallgatói.

Az ipar igényeinek és a MIK-en zajló képzések összehangolásáról szólva Medvegy tanárnő érdekes dilemmát vetett fel: az innováció kutatómunkán alapszik, az iparnak rövid távon pedig elsősorban gyakorlatias igényei vannak, így a fontos feladat az, hogy elmélet és gyakorlat között megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt. Ennek kapcsán dékán asszony a duális képzés jelentőségéről beszélt, és a külső tanszékek intézményét említette.

A tehetséggondozásról beszélve vendégünk a nyári táborok, szakkollégiumok, ösztöndíjprogramok, végül a hallgatói mentorhálózat működéséről beszélt.

A Kar nemzetköziesítési törekvéseinek kapcsán pedig elmondta, hogy a körülbelül 3000 hallgató közül mintegy 600 külföldi hallgató részvételével zajlik az oktatás.

Különösen a MIK kínai kapcsolatai erősek, a külföldi hallgatók számára a doktori képzés is nyitott. Sőt, dékán asszony saját nevelésű külföldi oktatókról is beszámolt.

A beszélgetés végül a Tudásközpont helyszínével összefüggő történelmi adomákkal zárult, érdemes tehát meghallgatni a teljes beszélgetés hanganyagát is.

                                     Mi várható a folytatásban?     

A Kapocs a tudáshoz podcast-sorozat következő részeiben is szeretnénk minél több tudományterület kutatóit megszólaltatni, ezért hamarosan újabb interjúkkal jelentkezünk. Ha nem akar erről lemaradni, kövesse megújult kutatástámogató blogunkat, Spotify-csatornánkat és Facebook-oldalunkat is.    

Amennyiben megírná véleményét az elhangzottakról, keressen minket bizalommal az alábbi e-mail-címen: fekete.rita@lib.pte.hu.   

 

 

 

 

Hozzászólások letiltva.

PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont | 2023

Fel ↑