Scopusba való bekerülés: Növeljük meg folyóiratunk láthatóságát!

Olvasási idő: 3 perc

Utoljára frissítve: 2023. 06. 27.

Folyóirat-szerkesztőségek számára készítettünk egy újabb összefoglalást egy olyan adatbázisról, mely speciális szolgáltatásaival elősegítheti a folyóiratok ismertebbé válását és a szakmai-tudományos életbe való integrálódását. Ebben az ismertetésben célunk, hogy a Scopus adatbázis folyóirat kiválasztásának folyamatát megismertessük az érdeklődőkkel, ezzel megkönnyítve a felkészülés folyamatát. A kiválasztási folyamatot két egységben ismertetjük. Először azt, hogy a folyóiratnak milyen követelményeket kell teljesítenie a Scopus számára, majd a második egységben azt, hogy a döntési folyamat esetén milyen további elvárásokra számíthat a folyóirat-szerkesztőség.

Scopusba való bekerülés: Növeljük meg folyóiratunk láthatóságát!
Scopusba való bekerülés: Növeljük meg folyóiratunk láthatóságát!

1. A folyóirat önértékelési szakasza (Pre-submission and self-evaluation)

Ebben a szakaszban a folyóiratunkat és a folyóirat honlapját kell alaposan megvizsgálnunk, hogy teljesülnek-e a Scopus legalapvetőbb elvárásai. Ha, ezekre a szempontokra a válaszunk többnyire nem, akkor sem kell megijednünk, hiszen ezzel meghatározhatjuk a folyóirat fejlesztési irányát.

Lássuk a szempontokat!

 • A folyóiratnak legyen ISSN száma (ez regisztrálva legyen az International ISSN Centre[1]-ben). Ebben, a könyvtár az alábbi honlapon tud segítséget nyújtani: https://lib.pte.hu/hu/service/issn_igenyles-189
 • A folyóirat célja a szakmai, tudományos tartalom minél szélesebb körű terjesztése, nemzetközi célközönség számára. Nem elvárás a cikkek angol nyelvű publikálása, de az absztrakt, a kulcsszavak és a cím legyen elérhető angol nyelven![2]
 • Legalább két év folyamatos megjelenésre van szükség, a Scopusba való bekerüléshez.
 • A szerkesztőséghez beérkező cikkeket tudományos lektorálási folyamat során választják közlésre érdemesnek.[3] A szerkesztőség által alkalmazott lektorálási folyamat leírása elérhető legyen a folyóirat honlapján is!
 • A folyóiratnak legyen publikációs etikai szabályzata![4]
 • A folyóirat honlapján könnyen elérhető útmutató tájékoztassa a leendő szerzőket a publikációk formai és tartalmi követelményeiről.
 • Fontos, hogy a folyóirat honlapja angol nyelven könnyen elérhető legyen, ahol egy általános tájékoztató összefoglalja a folyóirat célját és a tudományos életben betöltött szerepét.
 • Elérhetővé kell tenni, a folyóiratszámok megjelenési gyakoriságát. Ennek betartását a Scopus szerkesztőségi bizottsága a kiválasztás során ellenőrzi, és nem támogatja az esetleges csúszásokat.
 • Ellenőrzésre kerülnek a folyóirat szerkesztőségi tagjainak és szerzőinek földrajzi változatossága is. Ezért fontos a személyek pontos intézményi affiliációjának (egyetem/kutatóhely neve és címe) feltüntetése a címlapon (a szerkesztőségi tagok esetén) és az egyes cikkekben (a szerzők esetén).
 • A folyóirat szerkesztőségi tagjai állandóak és a folyóirat szakterületének kutatói legyenek. Előnyt jelent, ha van Scopus profiljuk és Scopusban indexelt cikkeket publikálnak.
 • A folyóirat címe egyedi legyen, utaljon a szakterületre és a folyóirat bemutatása során megfogalmazott célokat képviselje. A Scopus szerkesztőségi bizottsága azt javasolja, hogy a címválasztás során az általános címeket mellőzzük, inkább speciális címmel jelöljük meg folyóiratunkat.[5] Emellett a címben található „international” kifejezés használata esetén figyelmeztetnek arra, hogy fokozattan vizsgálni fogják mind a téma nemzetköziségét, mind a szerzők és szerkesztőségi tagok nemzetközi változatosságát.
 • Az egyes cikkek DOI számmal legyenek ellátva. Ebben a témában az alábbi weboldalon tudunk segítséget nyújtani: https://lib.pte.hu/hu/service/doi_iroda-186
 • Végül, a cikkek minősége és tartalma is felülvizsgálatra kerül.

A Scopus felületén található egy űrlap, melyen a fent vizsgált szempontokhoz kiegészítő információkat is találhatunk. Ezen az oldalon megkezdhetjük a folyóiratunk ellenőrzését: https://www.readyforscopus.com/

A folyóirat beküldését ezen az oldalon kezdeményezhetjük:[6] https://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm

Scopusba való bekerülés: Növeljük meg folyóiratunk láthatóságát!
Scopusba való bekerülés: Növeljük meg folyóiratunk láthatóságát!

2. Döntés a folyóiratról[7]

Ha a folyóiratunkat megfelelő minőségűnek találtuk, akkor a továbbiakban a szempontok teljesülését a Scopus független szerkesztői bizottsága (Scopus Content Selection and Advisory Board (CSAB))[8] fogja megvizsgálni. Az ő feladatuk az, hogy a folyóiratról megismerhető információkat – elsősorban a honlap alapján – megvizsgálják. Átlátható és könnyen angolra fordítható folyóiratmenedzsment és publikáló rendszert ajánl könyvtárunk az érdeklődők számára, melyről az alábbi honlapon bővebb információkat szolgáltatunk: https://lib.pte.hu/hu/service/egyetemi_folyoirat-platform-169

Fontos információ még, hogy ha a Scopus szerkesztői bizottsága úgy dönt, hogy a folyóirat nem teljesíti a kiírt feltételeket, akkor egy embargót határoz meg, aminek a lejártáig nem lehet újra jelölni a folyóiratot a Scopusba. Az embargó terjedelme 1-5 év között van, attól függően, hogy várhatóan mennyi idő alatt fejleszthető a folyóirat és a fejlesztések hatása mennyi idő múlva lesz kimutatható.

Amennyiben a Scopus szerkesztői bizottsága folyóiratunk számára kedvező döntést hoz, akkor fontos tudnunk a Scopus felülvizsgálati folyamatáról is. Évente szűrnek és felülvizsgálnak bizonyos folyóiratokat, amelyek rosszabbul teljesítenek a Scopus mérései alapján, vagy a „Radar” nevű programjuk kiugró változást tapasztal az előző évek teljesítményével szemben, illetve ha panasz ér egy Scopusban indexelt folyóiratot.[9]

Ha folyóiratunk bekerült a Scopusba, akkor érdemes minél előbb megismerkedni az alábbi mérőszámokkal és jelentésükkel, melyről a lábjegyzetben található link táblázata mutat be:[10]

 • Self-citation rate,
 • Total citation rate,
 • CiteScore,
 • Number of articles,
 • Number of full-text clicks on Scopus.com,
 • Abstract usage on Scopus.com.

Felhasznált irodalom

____________________
• A szövegben előforduló internetes hivatkozások utolsó ellenőrzésének dátuma: 2020. május 11.[1] http://www.issn.org/
[2] Továbbá: A cikkekhez tartozó felhasznált irodalomban csak latin betűs szakirodalmi hivatkozások jelenjenek meg, tehát az orosz, ukrán, kínai stb. nyelvű szakirodalmi tételek átírása szükséges.
[3] http://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review.
[4] http://publicationethics.org/files/2008%20Code%20of%20Conduct.pdf
[5] Karen Holland, Derrick Duncombe, Elizabeth Dyas and Wim Meester: Scopus Journal FAQs: Helping to improve the submission & success process for Editors & Publishers, 2019: A hivatkozott irodalom 12. oldalán egy jó példa olvasható a nemzeti nyelvű szakfolyóiratok kapcsán.
[6] Fontos, hogy a folyóirat jelöljön ki egy személyt a szerkesztőségi tagok közül, aki vállalja a kapcsolattartás és a folyóirat-menedzselés folyamatát a Scopuson belül.
[7] https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection
[8] https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board
[9] Ezekről részletesen tájékoztat a Title Re-evaluation rész https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection
[10] Erről a Title Re-evaluation rész táblázata nyújt bővebb tájékoztatást: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection

 

Hozzászólások letiltva.

PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont | 2023

Fel ↑