4 előadás a könyvtári digitalizálás jelenéről és jövőjéről

Olvasási idő: 2 perc

Utoljára frissítve: 2023. 06. 23.

2017. szeptember 26-án rendezte meg a Könyvtári Intézet K2-es munkacsoportja „A könyvtári digitalizálás jelene és jövője” című műhelynapját a „Korszerű könyvtár, korszerű szolgáltatások – K2 továbbképzési sorozat keretében. A műhelynapon a négy előadó között megtalálhattuk munkatársunkat is: Szeberényi Gábor (PTE Egyetemi könyvtár és Tudásközpont) Digitális tartalomszolgáltatások a Pécsi Tudományegyetemen címmel tartotta meg előadását. Az alábbiakban a műhelynapon elhangzott, a Videotórium.hu által közvetített előadásokat tekinthetik meg olvasóink.

Tóth Máté: Könyvtári digitalizálás Magyarországon [.pdf] — 2017 nyarán a Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztályán felmérést végeztek a hazai könyvtárak digitalizálási tevékenységéről. A felmérésben arra keresték a választ, hogy Magyarországon hány helyen, milyen formában és milyen eszközparkkal folyik digitalizálási tevékenység; rendelkeznek-e az intézmények digitalizálási stratégiával; melyek az intézménytípusok által megfogalmazott prioritások; dokumentum- és könyvtártípusonkénti bontásban mekkora mennyiségű dokumentumot digitalizáltak az egyes intézmények és milyen nagyságrendű az előttünk álló munka; milyen formátumokban tárolják és szolgáltatják a könyvtárak a digitalizált képes és szöveges tartalmakat; valamint, hogy tisztában vannak-e a tartalmaik szerzői jogi státuszával.


Tóth Máté: Könyvtári digitalizálás Magyarországon

Győrrfy Szabolcs: Digitalizáló Központ a Nemzeti Könyvtárban [.pdf] — Az OKR-projekt egyik kiemelt szakmai célja a Nemzeti Könyvtárban a Digitalizáló Osztály bázisára épülő, a hosszú távú digitális megőrzés céljait szolgáló Digitalizáló Központ létrehozása. A Központban nagy tömegű, szolgáltatási célú, ám ugyanakkor állományvédelemi szemléletű digitalizálásra készülnek. Az előadásban a célokról és a kapcsolódó feladatokról, az elvi háttérről, a helyszín kialakításának szempontjairól, digitalizáló eszközökről és infrastruktúráról, a folyamatok rendszeréről, módszertanról és eszközkészletekről volt szó.


Győrrfy Szabolcs: Digitalizáló Központ a Nemzeti Könyvtárban

Káldos János: Az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási stratégiája (2017-2025) [.pdf] — Az előadásban a digitalizálás fogalmának tisztázása után az OSZK digitalizálási stratégiájának jogszabályi- és stratégiai környezetének ismertetése, illetve a nemzetközi trendek bemutatási következett. A helyzetelemzés után a stratégia és a digitalizálás fő elvei, majd a stratégiából következő fő feladatok kerültek ismertetésre. Az előadás a feladatok ütemezési tervével zárult.


Káldos János: Az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálási stratégiája (2017-2025)

Szeberényi Gábor: Digitális tartalomszolgáltatások a Pécsi Tudományegyetemen [.pdf] — Az előadás áttekintést nyújtott a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 2014 vége óta követett digitális tartalomszolgáltatási stratégiájának fő alapelveiről és irányairól. A „történeti” előzmények, a jelenlegi helyzetkép és a közeljövő terveinek bemutatása mellett az előadás elsősorban azokra a – sokszor sajátosan lokális színezetű – szemléleti kérdésekre, szervezési problémákra és szolgáltatási lehetőségekre fókuszált, melyek a tudományegyetemi környezetben végzett tartalomszolgáltatási tevékenységet övezik Pécsett.


Szeberényi Gábor: Digitális tartalomszolgáltatások a Pécsi Tudományegyetemen

Hozzászólások letiltva.

PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont | 2023

Fel ↑