A marketing jedi oldala? – Beszélgetés Rácz-Putzer Petra közgazdásszal

Olvasási idő: 5 perc

Kapocs a Tudáshoz podcastünk kilencedik adásának vendége Rácz-Putzer Petra, a Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet adjunktusa, akivel többek közt a felelős marketing gyakorlatáról és kihívásairól, a kutatói márkaépítésről és a publikálással együtt járó kihívásokról beszélgettünk. Arról is kérdeztük vendégünket, hogy a generációkutatás aspektusai hogyan jelennek meg az oktatásban, a kutatói attitűdökben és a marketingben. De megismerkedtünk az Egyetem egyik zászlóshajó célkitűzésének, a fenntarthatóság témájának KTK-s megközelítésmódjával, és a Simonyi BEDC Vállalkozásfejlesztési Központtal is. 

Tartsanak velünk! 

A Kapocs a tudáshoz podcast célkitűzései  

A Kapocs a Tudáshoz című podcastünkben olyan virtuális fórumot biztosítunk a PTE kutatói számára, ahol a 21. századi publikálási trendek terén szerzett tapasztalataikat tudják megosztani egymással és a podcast hallgatóságával. Célunk, hogy a tudományos kommunikációban tapasztalható paradigmaváltás ebben a formában is megjelenjen az Egyetemen. Beszélgetéssorozatunkban igyekszünk minél több tudományterület aktív művelőjét megszólítva mélységében átbeszélni a tudományos élet aktuális trendjeit, és azt, hogy mit jelent a 21. században PTE-s kutatónak lenni.   

Az előző adások felvételeit elérik a Youtube-csatornánkon, a megújult Kalauz Blogon és Spotify-on is.   

Új epizódunk felvétele:  


Vendégünk: Rácz-Putzer Petra 

Vendégünk Rácz-Putzer Petra mentor, tréner, bussiness coach, a Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet adjunktusa, 2024 márciusáig a Centre for Applied Learning (CAL) marketing vezetője, továbbá a Pécsiközgázon működő Fenntarthatósági Központ vezetője. A tehetséggondozásban nyújtott kiemelkedő teljesítményének elismeréseként 2023-ban PTE Pro Cura Ingenii díjban részesült.  

Rácz-Putzer Petra MTMT, ORCID, LinkedIn és  ResearchGate profilja 

Miről beszélgettünk? 

  • Lehet-e, és ha igen, mitől etikus és felelős a marketing? 
  • A vállalatok CSR és ESG tevékenységeiről és azok mérési lehetőségeiről 
  • A publikálásról és a kutatásértékelésről marketinges szemmel 
  • A tehetséggondozás különböző aspektusairól 
  • A Centre for Applied Learning égisze alatt működő Simonyi BEDC Vállalkozásfejlesztési Központ és Fenntarthatósági Központ célkitűzéseiről 

Etikus marketing a gyakorlatban 

Adásunk bevezetőjében arra kértük vendégünket, hogy mutassa be pitch formában, azaz rövid, lényegre törő, megkapó módon, hogy milyen oktatónak és kutatónak tartja magát. Egy nagyon frappáns, igazi marketinges és meggyőző válasz érkezett: emberközpontú oktatónak, kutatónak és marketingesnek, aki odafigyel hallgatói és kollégái megnyilvánulásaira, amikre megfelelő módon igyekszik reflektálni. 

Nem véletlen, hogy Rácz-Putzer Petra szívügyének tartja a felelős és etikus marketinget. Mielőtt azonban rátértünk volna erre a témakörre, általánosságban is beszélgettünk a marketingről. Megtudhattuk, hogy a jó marketing eredménye az elégedett fogyasztó, a jó marketing szakember egyik fontos ismérve pedig (amellett, hogy etikus), hogy képes azonosítani a problémákat és arra kreatív módon megoldást találni.  

Mitől lesz etikus a marketing, tettük fel a kérdést. Az etikus marketing nem manipulál, hanem a fogyasztók valódi szükségleteire reagál.  

„Ha a marketing manipulál az nem etikus, mert ez azt jelenti, hogy a fogyasztó nem is érti miért csinálja azt, amit. Ha viszont a marketing befolyásol – ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy racionális érvekkel teszi mindezt – akkor a fogyasztó pontosan tudja, hogy milyen üzenettel találkozik. Így nem az van, hogy az üzenet az agy egy bizonyos zugában vált ki valamilyen teljesen öntudatlan reakciót. A piacon nem feltétlenül csak etikus marketing gyakorlatok vannak jelen, de mi azt tanítjuk, hogy a helyes üzenet nem manipulatív, hanem befolyásol, tehát hagy választást a fogyasztónak, hogy ő döntsön, és ne mi döntsünk helyette.” 

A felelős marketing tevékenységek kapcsán a Corporate Social Responsibility (CSR), vagyis a vállalati társadalmi felelősségvállalással ismerkedhet meg a podcast hallgatósága. A CSR lényege, hogy a cég elvben már nemcsak saját fogyasztóinak az igényeit figyeli miközben profitot termel, hanem a társadalom érdekeit is figyelembe veszi. Például a környezeti kihívásokra is reagál vagy a munkavállalói jóllétét is szem előtt tartja. Ez a tevékenység sok vállalat esetében eddig a gyakorlatban csak annyit jelentett, hogy közintézményeknek adományozott vagy fát ültetett. 

A vállalatok CSR tevékenységét hivatott kiegészíteni (vagy felváltani) az ESG, ami az environment (környezet), society (társadalom) és a governance (vállalati vezetés-irányítás) angol szavakból áll össze. Az ESG felső szabályozói eszközökkel sarkallja a vállalatokat a tényleges cselekvésre azzal, hogy mérési módszereket alkalmaz és megvizsgálja a társadalmi felelősségvállalás megvalósulását.  

A vállalatok felelős működésén túl az állampolgárok tudatos fogyasztási szokásairól is kérdeztük vendégünket. A válaszból megtudhattuk, hogy nehéz mérni a tudatos fogyasztást, mert mást mutatnak a számok és a valódi fogyasztói magatartás. Hiába vallja magát valaki környezettudatosnak a fogyasztó, ha közben műanyag palackos vizet vásárol. Ugyanakkor, állapítja meg a vendégünk, az egyén sincs könnyű helyzetben, hiszen a ránk zúduló információtömegben nehéz eligazodni. Szükség lenne közérthető, rövid és egyértelmű edukációs anyagokra azzal kapcsolatban, hogy a vállalatok működése és termékei megfelelnek-e a fenntarthatósági szempontoknak.  

A folytatásban arról kérdeztük vendégünket, hogy marketing szempontból mennyire hasznos a generációs különbözőségek vizsgálata és megértése. Nemcsak a kutatásokból mutatható ki, hanem a hétköznapi életünkben is jól látható, hogy a különböző generációk tagjainak eltérő médiafogyasztási szokásaik vannak. Éppen ezért érdemes a marketing szakembereknek figyelembe venni a célcsoport megszólításakor a generációkra jellemző, eltérő magatartásformákat is. 

Publikálás, kutatás és tehetséggondozás marketinges szemmel

A kutatói teljesítmény mérése kapcsán egy újabb érdekes kutatói véleményt hallhattunk. Bár érthető, hogy a kutatói közösségek és a stakeholderek az egzakt folyóirat- és cikkminősítésekhez köthető tudománymetriai mérőszámok alapján igyekeznek megítélni a kutatói teljesítményt, mégsem csak ez jelezheti a kifejtett hatást. A pécsi közgázon arra is figyelnek, hogy pédául a rádió- és videó interjúk, a podcast szereplések és konferencia részvételek is kellő hangsúlyt kapjanak a kutató minősítése során.  

„A közgázon kifejezetten fontos szempont, hogy legyenek  – nálunk impaktnak hívják  – olyan típusú tanulmányok és írások, amik azt szolgálják, hogy a köznek vissza tudjuk adni  azt a tudást, ami nálunk képződik.” 

Sokan publikálnak tudományos szakfolyóiratokban, de akkor mégis hogyan tűnhet ki a publikáció, milyen stratégia szükséges ahhoz, hogy egy kutató maximalizája a nemzetközi láthatóságát? Vendégünk a következő szempontokat emelte ki: fontos, hogy letisztult kutatói profillal rendelkezzünk, és lehetőleg egy bizonyos terület szakértői legyünk. Érdemes olyan témában publikálni, amiben adott tudományterületen hiátus mutatkozik, még kevesen kutatják. A sikerhez hozzájárulhat a csapatmunka és a nemzetközi együttműködésekből született tanulmányok megjelentetése. A különböző kutatói közösségi- és karrieroldalak (ResearchGate, Academia.edu, LinkedIn) használata is segítségünkre lehet, amik tudatos menedzselés és megfelelő időráfordítás mellett alkalmasak lehetnek a kutatói márkaépítéshez. 

Vendégünk egyik szívügye a hallgatók és a pályakezdő kutatók mentorálása. Amellett, hogy Marketing és Turizmus Intézet TDK felelőse, 2023-ban a tehetséggondozásban nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként elnyerte a PTE Pro Cura Ingenii díjat is, így ennek a témának is egy hosszabb blokkot szentelünk. Beszélgettünk arról, hogy milyen módon lehet alkalmazni a mentor, tréner és coach személetet a tehetséggondozás és az oktatás során, és arról, hogyan lehet fenntartani a fiatal hallgatók figyelmét. Rácz-Putzer Petra mellett kollégái, Kleschné Csapi Vivien (Pénzügy és Számvitel Intézet) és Sipos Norbert (Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet) is alkalomadtán népszerű sorozatokon és filmeken keresztül mutatják be a marketing, a pénzügy vagy akár a menedzsment egyes szegmenseit, így helyezik az elméleti ismereteket gyakorlatias perspektívába.

A Pécsiközgáz hallgató fókuszú kezdeményezései 

Adásunk végéhez közeledve bemutatásra került a Centre for Applied Learning (CAL), magyarul az Alkalmazott Kutatások Központja, ami minden olyan kezdeményezést magában foglal a Pécsiközgázon, ami a gyakorlati és tapasztalati tudást és tanulást segíti elő. Így ennek égisze alatt működik a Simonyi BEDC Vállalkozásfejlesztési Központ és a Fenntarthatósági Központ is, utóbbi vezetésével nemrég Rácz-Putzer Petrát bízták meg. 

“Mindig az a cél, hogy gyakorlatorientált, praktikus dolgokat adjunk át a hallgatóknak, és nem csak a közgázosoknak, ezt fontos kiemelnem.” 

A BEDC kapcsán beszélgettünk a Hackathon nevű hallgatói ötletversenyről is. Az eseményen minden karról részt vehetnek hallgatók, akiknek egy meghatározott témában kell felkészülniük. Ebben a félévben a fenntartható energiaforrásokkal, azon belül is a hidrogéntechnológiával kapcsolatos edukációs kampány és koncepció fejlesztése volt a feladat. A Pécsiközgáz oktatói és céges partnerei szakértői visszajelzéseket adnak a hallgatóknak a rendezvényen. A nyertes projekteket díjazzák is. 

A különböző hallgatókat támogató gyakorlati kurzusok és állásbörze (iExpo) bemutatása után rátértünk a Fenntarthatósági Központ témájára. Céljuk az etikus gondolkodás, társadalmi felelősségvállalás, valamint a fenntarthatóság szempontrendszerének beépítése az oktatásba, kutatásba, valamint az oktatáson kívüli tevékenységekbe. Az idei, tavaszi félévben például többek között például a mellékhelységekben kihelyezett papír kéztörlők használatának minimalizálása köré szerveztek kampányt. 

A beszélgetés végén arról kérdeztünk vendégünket, hogy milyen módon jelenik meg a fenntarthatóság a hétköznapjaiban, illetve javaslatokat kértünk a könyvtárak vonzóbbá tételével kapcsolatban is.  

A beszélgetéshez kapcsolódó linkek: 

Generációkutatás – Dr. Rácz-Putzer Petra – Egészséginnováció 

Szakmailag szakadunk – Interjú Kleschné Csapi Viviennel, Rácz Putzer Petrával, Sipos Norberttel 

Agymenők, Squid Game, South Park – sorozatokkal tanítanak a pécsi közgáz oktatói 

Centre for Applied Learning 

Simonyi Hackathon Hallgatói Ötletverseny – KTK 2024. tavaszi félév 

PTE Hidrogén Központ 

iExpo Hallgatói Ötletverseny 

Mi várható a folytatásban?      

A Kapocs a Tudáshoz podcast-sorozat következő részeiben is szeretnénk minél több tudományterület kutatóit megszólaltatni, ezért hamarosan újabb interjúkkal jelentkezünk. Ha nem akar erről lemaradni, kövesse megújult kutatástámogató blogunkat, Spotify-csatornánkat és Facebook-oldalunkat is. 

Amennyiben megírná véleményét az elhangzottakról, keressen minket bizalommal az alábbi e-mail-címen: authorsupport@lib.pte.hu   

 

 

 

Hozzászólások letiltva.

PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont | 2023

Fel ↑