Pár szóban a torontói “Innovatív pedagógiai technológiák” c. konferenciáról

Olvasási idő: 2 perc

Utoljára frissítve: 2023. 06. 23.

Az amerikai e-Learning and Innovative Pedagogies Research Network szervezet idén immár 10. alkalommal szervezte meg az International Conference on e-Learning and Innovative Pedagogies konferenciát. A szimpózium elsősorban azoknak a kutatóknak, oktatóknak, hallgatóknak és szakembereknek szól, akik érdeklődnek a tanulás és tanítás új formái, és az ehhez kapcsolódó digitális megoldások, illetve a mindenütt jelenlévő számítástechnika és informatika iránt.

A konferencia minden évben egy nagyváros egyetemén kerül megrendezésre. Tavaly a Kaliforniai Egyetemen kapott helyet, idén a Torontói Egyetem előadótermeiben mutathatták be kutatásuk eredményeit az előadók, jövőre pedig a St. John’s Egyetem Manhattan-i kampuszán, New Yorkban kerül megrendezésre.

A konferencia rendkívül színvonalas volt, többségében Amerika területéről érkeztek előadók, Európát legnagyobb számban a németek és a skandináv országok képviselték. Az Új Nemzeti Kiválóság Programnak köszönhetően Magyarországról hallgatótársammal, Nagy Andorral volt szerencsénk részt venni ezen a konferencián.

1. kép -- Regisztrációs dokumentumok és kitűzők a konferencián
1. kép — Regisztrációs dokumentumok és kitűzők a konferencián

A beküldött absztraktjaink és jelentkezéseink alapján kutatási témánkat a bírálók a konferencia programjába illeszthetőnek ítélték meg, pozitív visszajelzéseket adtak azzal kapcsolatban, így mindketten helyet kaptunk egy-egy 20 perces prezentáció erejéig a délutáni szekciókban.

A tematika, amelyet a konferencia követett elsősorban az e-Learning, azaz elektronikus tanulási környezet és az új tanítási, pedagógiai módszerek megvalósulását követte. A résztvevő szakemberek saját kutatásaikat, a képviselt egyetemen vagy iskolájukban felhasznált „jógyakorlatokat” bemutatva, számos interaktív beszélgetést generálva számoltak be tapasztalataikról, ötleteikről.

A konferencia ünnepélyes megnyitóval kezdődött, amelyet a plenáris előadók nyitóelőadásai követtek.

A délelőtt folyamán műhely- és kerekasztal beszélgetések során kaphattak képet a résztvevők, a különböző egyetemekről érkezett szakemberek témával kapcsolatos nézeteiről, valamint a „jógyakorlatokról”, amelyek már megvalósításra kerültek.

A délután folyamán egymással párhuzamosan több emeleten folytak a 20 perces prezentációk és workshopok, így szinte lehetetlen volt részt venni a saját szekciónk előadásain kívül másik – címek alapján érdekes – előadásokon.

Én az Országos Tudományos Diákköri Konferencián bemutatott pályamunkámat prezentáltam, amely az Új Nemzeti Kiválóság Program támogatásával készült. Fő kutatási témám az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT eszközök) közoktatásban való megjelenése, azok megítélése mind a tanárok, mind a diákok szempontjai szerint.

A kutatómunka során applikációkat, weboldalakat, hasznos eszközöket vizsgáltam, amelyeket a kérdőíveim elemzése során levont konklúziók alapján választottam ki. Ennek értelmében, mivel a legtöbb iskolában megtalálhatóak az interaktív táblák, a számítógépek és a projektorok, a diákoknál pedig egy-egy okostelefon, olyan alkalmazásokat, webes felületeket vizsgáltam, amelyek használata interaktívvá, ezáltal érdekessé teheti az órát, megszakíthatja a már jól megszokott – frontális – oktatás menetét és hatékonyabbá teheti a tanulást.

A konferencián prezentációmban – kutatásom eredményeinek összegzésén túl – ezeket az ötleteimet mutattam be; természetesen hazánk oktatási helyzetéből kiindulva, mivel egy hasonló témájú nemzetközi összehasonlítás egy következő projektem része.

2. kép -- Arany Zsuzsanna előadás közben
2. kép — Arany Zsuzsanna előadás közben

Nagy Andor, hozzám hasonlóan az Új Nemzeti Kiválóság Program támogatásával készült, Országos Tudományos Diákköri Konferencián bemutatott pályamunkáját prezentálta, amely az automatizált tartalomelemzés megvalósulásairól és megvalósíthatóságairól szólt.

A módszer történetének bemutatásán túl empirikus módszerekkel vizsgálva az automatizált tartalomelemzés válfajait – a migráció témáján keresztül – bemutatta, hogyan lehetne azt több tudományterületen, pl.: könyvtárakban, oktatásban alkalmazni.

Oktatásbeli felhasználhatósága megvalósulhat többek között a diákok által írt dolgozatok elemzésében, feltárva a plágiumokat, valamint felderítve, hogy valójában ki is írta az adott szöveget.

Kutatása és saját fejlesztésű szoftvere nagy érdeklődést váltott ki a jelenlévők körében, kooperációs felkéréseket is kapott.

3. kép -- Nagy Andor előadás közben
3. kép — Nagy Andor előadás közben

A konferenciáról, inspirációkkal, tapasztalatokkal telve tértünk haza, reménykedve, hogy a jövő évi szimpóziumon is részt vehetünk.

Tenth International Conference on e-Learning & Innovative Pedagogies
Helyszín: University of Toronto (Kanada)
Időpont: 2017. május 27.
A beszámolót készítették: Arany Zsuzsanna, Nagy Andor

Hozzászólások letiltva.

PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont | 2023

Fel ↑