Moodle: elektronikus taneszköz az adaptív kurzusszervezéshez

Olvasási idő: 2 perc

Utoljára frissítve: 2023. 06. 23.

Az LMS-ek (Learning Management System = tanulást menedzselő rendszer) web felületen használható alkalmazások, amelyek a távoli oktatást, és tanulást lehetővé tévő szolgáltatásokat nyújtanak felhasználóik számára. Az LMS-ekkek kialakítható közösségi teret virtuális iskolának nevezzük. Az LMS-ek jellemzően valamilyen képzéssel, oktatással foglalkozó intézmény szerverén működő számítógépes programok és adatbázisok, amelyek szolgáltatásait web felületen érhetik el a felhasználók. A MOODLE egy kurzus alapú szoftver.

Nem rendelkezik tanulmányi rendszerrel, ezért a CMS-ek (Content Management System = kurzus menedzsment) közé soroljuk. A program PhP nyelven íródott, adatbázis hátterét többféle adatbázis szerver (MySql, MS SQL, Oracle, Postgres) is biztosíthatja. Futtatásához Apache web-szerverre van szükség. Használható Linux, és Windows operációs rendszert futtató számítógépen is.

Az LMS-ek legfontosabb szolgáltatásai a következők:

  • Tárolják a virtuális iskola tanárainak és tanulóinak fontosabb adatait, lehetővé teszik azok kezelését.
  • Különböző tantárgyak számára biztosítanak virtuális tantermeket, úgynevezett kurzusokat.
  • Lehetővé teszik, a tanárok és tanulók használják ezeket a kurzusokat.
  • A kurzusokban különböző úgynevezett elektronikus taneszközöket biztosítanak a tanárok és tanulók munkájának támogatására. A többi között, szabványos tananyagok (pl. IMS, SCORM csomag) megjelenítésére, lejátszására alkalmas taneszközöket is rendelkezésre bocsátanak.
  • Gyakran rendelkeznek tananyag elemeket tároló, úgynevezett CMS modullal. A CMS-ekben tárolt tananyagelemekből különböző tananyagok építhetők föl.
  • Rendelkeznek tanulmányi rendszer modullal, amelyekkel a kurzusok képzésekbe, a képzések pedig képzési rendszerbe szervezhetők, a tanulók tevékenysége, eredményei, előmenetele pedig kurzus, képzés, és intézményi szinten tárolható, lekérdezhető, kezelhető.

A Moodle kurzusai különálló kontextusok, szerepköreikhez külön-külön rendelhetők hozzá a felhasználók. Egy kurzusba csak azok a felhasználók léphetnek be, akik hozzá vannak kapcsolva annak valamelyik szerepköréhez. Amikor belépünk egy kurzusba, a kurzus honlapjára lépünk. A navigációs sáv jobb oldalán ilyenkor a kurzus rövid neve látható. Ezen a linken kattintva, a kurzus bármely oldaláról visszatérhetünk a honlapra. A kurzus felülete szakaszokra, és a szakaszokat oldalról közrefogó blokkokra oszlik. A blokkok maguk a menük, parancsaikkal különféle műveletek végezhetők el. Számuk, és elhelyezkedésük a tanár beállításaitól függ. A tanár számára az Adminisztráció blokk a legfontosabb. Ez tartalmazza a kurzusok menedzseléséhez szükséges legfontosabb parancsokat.

A blokkok között elhelyezkedő szakaszok tartalmazzák a kurzusban használható elektronikus taneszközök (tanuláshoz, tanításhoz felhasználható eszközök) linkjeit. A taneszközöket a blokkokhoz hasonlóan, a kurzus tanárai helyezhetik el a felületen. Az első, bevezető szakaszban a kurzus egészéhez kapcsolódó taneszközöket (kommunikációs eszközök, tematika, tanulási útmutató) szokták elhelyezni. Az ezt követő egy-vagy több szakasz a tananyag egy-egy egységéhez kötődő taneszközök számára biztosít terültet. Ezek a szakaszok általában tematikus, vagy hetenkénti tagolás szerint jelennek meg. A tagolás típusát és a szakaszok számát természetesen a tanárok határozzák meg.

A Moodle kurzusaiban elektronikus taneszközök (különféle dokumentumok, weblapok, prezentációk, tesztek, szabványos tananyagok, stb.) használhatók a tanításra illetve tanulásra. A taneszközök valójában különböző programmodulok, amelyek az ismeretátadást, a kommunikációt, a visszacsatolást-ellenőrzést, az előmenetel dokumentálását szolgálják. A kurzus felületén általában csak a hivatkozás formájában megjelenő nevük látszik. Az eszköz használatához erre az úgynevezett hivatkozási névre kell kattintani. A rendelkezésre álló eszközök közül a tanár választja ki és helyezi el a kurzus felületén azokat, amelyeket szükségesnek tart a tanuláshoz, illetve tanításhoz.

A Moodle már telepítés után rendelkezik a legfontosabb taneszközökkel, de a szoftver moduláris felépítésének köszönhetően, utólag további ilyen modulok illeszthetők a rendszerbe. Az elektronikus taneszközök kétféle, tananyag és tevékenység csoportba sorolhatók. A két kategória közötti alapvető különbség az, hogy még a tananyagok (egyszerű elektronikus dokumentumok, könyvtárak) használata nem kötődik felhasználóhoz, addig a tevékenységekkel (szabványos tananyagok, tesztek, feladatok, fórumok, fogalomtárak) végzett munka „nevesített”, azaz mindig egy-egy felhasználóhoz kapcsolódik. Így általában értékelhető, pontozható és a tanuló teljesítményébe is beszámítható.

Néhány szó a MOODLE nyílt forráskódú, ingyenes,
PhP alapú eLearning keretrendszerről | Lejátszási idő: 13:24

 

Hozzászólások letiltva.

PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont | 2023

Fel ↑