Megjelentek a 2022-es impakt faktor értékek! – Minden, amit a legfontosabb változásokról egy kutatónak tudnia kell

Olvasási idő: 3 perc

Utoljára frissítve: 2023. 11. 06.

A Clarivate Analytics adatbázis-szolgáltató és adatelemző cég 2023. június 28-án jelentette be a folyóiratok 2022-es impakt faktor értékét. Az új impakt faktor értékek megjelenése mellett jelentős átalakulásoknak is a tanúi lehetünk. A legkomolyabb változás a korábbiakhoz képest, hogy az idei évtől a Web of Science minőségi kritériumainak megfelelő összes folyóirat, így az Arts and Humanities Citation Indexbe, illetve az Emerging Sources Citation Indexbe sorolt folyóiratok is rendelkez(het)nek majd impakt faktor értékkel. Ez a változás több mint 9000 folyóiratot érint, és új perspektívába helyezi a bölcsészettudományi folyóiratok helyzetét és értékelését. Ezenkívül az is számottevő újdonság, hogy a korábbi 3 tizedesjegy helyett 1 tizedesszámra kerekítik az impakt faktor értékeket.

Blogbejegyzésünkben Q&A formában az Egyetemünk kutatóit is érintő legfontosabb változásokról és tudnivalókról tájékoztatunk.

Blogbejegyzésünkben az alábbi kérdéseket járjuk körül:

*

Mi az a Journal Citation Reports (JCR)?

Journal Citation Reports a folyóiratok impakt faktorának hivatalos kibocsátója. Az adatbázis az impakt faktoron kívül más folyóiratok értékelésére alkalmas mérőszámot is tartalmaz. A Clarivate Analytics cég terméke és a Web of Science bibliográfiai adatbázison keresztül érhető el.

Hol érem el a Journal Impact Factor (JIF) számokat?

Az impakt faktor értékek hivatalos szolgáltatója a Journal Citation Reports. A JCR a Clarivate Analytics terméke, amelyre a PTE előfizet, így az egyetemi polgárok számára ingyenesen elérhető. Az adatbázis elérési lehetőségeiről itt tud tájékozódni.

Hogyan számolják az impakt faktort? 

Az impakt faktor a Clarivate Analytics által indexelt folyóiratok tudományos színvonalának fokmérője: megmutatja, hogy az adott folyóirat cikkeit más folyóiratok milyen mértékben idézték. Az IF érték egy folyóiratokhoz tartozó hatásmutató. Ezért problematikus, hogy széles körben cikkek és szerzők minősítésére is használják.

Az impakt faktor egy adott folyóiratnak az előző két évben megjelent publikációira a tárgyévben adott hivatkozások számát osztja az előző két évben megjelent publikációk számával.

IF = hivatkozásokév / cikkekév‑1 + cikkekév‑2

Melyik folyóiratok kaphatnak impakt faktor értéket?

A Web of Science Core Collectionben nyilvántartott összes folyóirat. Gyűjtemény szerint a Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index.

Milyen változások történtek a 2022-es impakt faktor számításában? Mik a várható hatásai a változtatásoknak?

A 2022-es impakt faktor értékek kibővültek az Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index gyűjteményekben nyilvántartott folyóiratokkal. Az Arts & Humanities Citation Index bekerülésével számos bölcsészettudományi folyóiratra fognak ezentúl impakt faktor értéket számítani. Az Emerging Sources Citation Index multidiszciplináris gyűjtőkörű folyóirat index. Olyan folyóiratokat tartalmaz, amelyek nem feleltek meg a SCIE, az SSCI és az AHCI hatás követelményeinek, ellenben az egyes tudományterületek feltörekvő (gyakran regionális fókuszú) kutatási témáiban jelentetnek meg színvonalas publikációkat. Ezen újításoknak köszönhetően 9000-el nő az impakt faktoros folyóiratok száma a Journal Citation Reportsban. Ezzel a bővítéssel az adatbázisszolgáltató 8%-os növekedést azonosított az impakt faktorral rendelkező gold open access folyóiratok számában.

A Clarivate a döntését azzal indokolta , hogy szeretné megteremteni a versenyfeltételeket a nyílt hozzáférésű folyóiratok, a nemrégiben indult vagy hiánypótló folyóiratok, a regionális fókuszú, illetve a globális délről származó folyóiratok között.

A Journal Impact Factort 3 tizedesszám helyett 1 tizedesszámra kerekítik. Emiatt a folyóiratok rendelkezhetnek majd megegyező impakt faktor értékkel. Ennek célja, hogy a kutató közösség áttérjen a cikk szintű mérőszámok alkalmazására a cikkek hatásának vizsgálata során.

Kapott végül impakt faktort a 2023 márciusában kizárt MDPI folyóirat, az International Journal of Environmental Research and Public Health?

Az IJERPH nem kapott 2022-es impakt faktor értéket. Az utolsó impakt faktor értéke 4,614.

A folyóirat impakt faktorának megszűnéséről szóló híradásunkat itt és itt éri el.

A <0,1 impakt faktor érték elszámolható?

A Journal Citation Reportsban <0,1 impakt faktor értéket azok a folyóiratok kapnak, amelyeknek 0,049-re jött ki az impakt faktor értéke. Ez az érték a matematikai kerekítés értelmében 0, ezért nem számolható el.

*

Bejegyzésünkben igyekeztünk megválaszolni a hírrel kapcsolatos legégetőbb kérdéseket. Amennyiben további kérdéseik merülnének fel forduljanak hozzánk bizalommal! A témában továbbra is keressék kutatástámogató könyvtáros kollégánkat, Fekete Ritát (fekete.rita@lib.pte.hu).

Hamarosan megújuló blogfelületünkön rendszeresen tájékoztatjuk Egyetemünk kutatóit. Ha ezekről nem szeretnének lemaradni, kövessenek minket itt és Facebook-oldalunkon is.

 

Fekete Rita

Hozzászólások letiltva.

PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont | 2023

Fel ↑